Home

Symmetrieassen driehoek

Waarom zijn de basishoeken in een gelijk benige driehoek en alle hoeken in een gelijkzijdige driehoek gelijk Wat is een symmetrische driehoek? Symmetrische driehoek is een term uit de technische analyse. De driehoek ontstaat wanneer van een serie koersbewegingen, elke volgende top lager is dan de voorgaande, en elke bodem hoger is dan de voorgaande. Voordat men van een symmetrische driehoek spreekt, moeten minimaal twee toppen en twee bodems gevormd zijn Driehoeken indelen. Wiskunde Oefening: Symmetrieassen en symmetrische figuren tekenen. Dit is het geselecteerde item. Symmetrie: herhaling. Volgende les. Driehoeken indelen. Symmetrische figuren herkennen. Symmetrie: herhaling. Hierna. Symmetrie: herhaling. Onze missie is om gratis onderwijs van wereldklasse te bieden aan iedereen, overal Gelijkzijdige driehoek. AB = AC = BC; Een gelijkzijdige driehoek heeft drie symmetrieassen. Een gelijkzijdige driehoek is draaisymmetrisch, de draaihoek is 120.

Symmetrieassen in driehoeken - YouTub

Hoeveel symmetrie-assen heeft deze gelijkbenige driehoek? symmetrieas(sen) opgave 4 Hoeveel symmetrie-assen heeft deze gelijkzijdige driehoek? symmetrieas(sen) opgave 5 Hoeveel symmetrie-assen heeft deze ruit? symmetrieas(sen) opgave 6 Hoeveel symmetrie-assen heeft het vierkant? symmetrieas(sen Een rechthoekige driehoek is een driehoek waarvan één van de hoeken een rechte hoek is. Een rechte hoek is een hoek die exact 90 graden is. De andere twee hoeken van deze driehoek variëren afhankelijk van de lengten van de zijden. Een bekende theorie die je bij rechthoekige driehoeken kan toepassen is de stelling van Pythagoras Ook de goniometrie maakt gebruik van rechthoekige driehoeken. De twee zijden die aan de rechte hoek grenzen, worden rechthoekszijden genoemd; de derde zijde heet hypotenusa of schuine zijde . Soms is het voor een bewijs of afleiding handig een driehoek door middel van een hoogtelijn (de loodlijn op de tegenoverliggende zijde) te verdelen in twee rechthoekige driehoeken Men spreekt van symmetrie bij een object als twee helften van het object in een bepaalde zin elkaars spiegelbeeld zijn. Dit spiegelen kan ten opzichte van een punt, een lijn of een vlak zijn. Meer algemeen is een symmetrie van een object een verschuiving, draaiing, spiegeling of combinatie hiervan, of een meer algemene transformatie, die het object op zichzelf afbeeldt. De hoofdletter A is symmetrisch ten opzichte van de verticale as door de top. De hoofdletter E is dat ten. 2 Kenmerken gelijkbenige driehoek: Een driehoek met twee gelijke zijden (benen), twee gelijke basishoeken, er is 1 symmetrieas, niet draaisymmetrisch, niet puntsymmetrisch. Kenmerken gelijkzijdige driehoek: Een driehoek met drie gelijke zijden, drie gelijke hoeken (elk 60 ), 3 symmetrieassen, draaisymmetrisch over 120, niet puntsymmetrisch

Symmetrie > Driehoeken. Overzicht 1 2 3 4 5 6 Driehoeke Hoeken, driehoeken en symmetrieassen Pixabay. In deze bundel vind je volgende oefeningen: soorten driehoeken (op basis van de lengte van de zijden en grootte van de hoeken) benoemen, soorten driehoeken tekenen, symmetrieassen tekenen in vlaggen. Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Bij figuren die symmetrisch zijn, is er altijd sprake van een vorm van gelijkheid. De figuren bestaan dan uit gelijke delen. Er zijn vier vormen van symmetrie; spiegelsymmetrie, schuifsymmetrie, draaisymmetrie en puntsymmetrie. Het woord symmetrie komt uit de Griekse oudheid: 'symmetros' De gelijkbenige driehoek, dit is een driehoek die twee gelijke zijden heeft en één symmetrieas. De gelijkzijdige driehoek is een driehoek waarbij alle drie de zijden evenlang zijn. De driehoek heeft drie symmetrieassen. De scherphoekige driehoek is een driehoek met drie scherpe hoeken zoals je ziet in dit voorbeeld Ga nu naar http://www.WiskundeAcademie.nl voor nog meer online gratis video uitleg over alle onderwerpen van wiskunde op de middelbare school!Volg ons op twi.. Dit doe je door een loodlijn te tekenen waardoor je vervolgens weer twee rechthoekige driehoeken hebt, waarmee je goed kunt rekenen. In deze theorie leggen we je uit hoe dit precies in zijn werk gaat. Methode. In het volgende voorbeeld wordt duidelijk hoe je de hoeken van een gelijkbenige driehoek kan berekenen Er zijn drie symmetrieassen. Elke gelijkzijdige driehoek is draaisymmetrisch met een kleinste draaihoek van 120∘ 120 ∘. Hier zie je die bijzondere driehoeken. Gelijke zijden hebben een gelijke markering

Symmetrische driehoek Wat is een symmetrische driehoek

 1. 23-jun-2014 - Deze pin is ontdekt door Tine. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest
 2. Een regelmatige veelhoek is in de meetkunde een veelhoek waarvan de zijden alle dezelfde lengte hebben, en alle hoeken aan elkaar gelijk zijn. Een regelmatige -hoek is dus opgebouwd uit paarsgewijs met elkaar verbonden even lange lijnstukken die keer dezelfde hoek met elkaar maken. De hoekpunten liggen op een cirkel.. Het zijn de gelijkzijdige driehoek, het vierkant, de regelmatige vijfhoek.
 3. Benoemen: Driehoeken en vierhoeken zo exact mogelijk kunnen benoemen. Bijv.: als een driehoek gelijkbenig is noem je deze ook een gelijkbenige driehoek en niet kortweg 'driehoek'. Geodriehoek: Zorg dat je dit hoofdstuk altijd je geo bij de hand hebt; met een gewone liniaal kun je wel lijnen tekenen maar geen hoeken mete
 4. Driehoeken Welke eigenschappen hebben de driehoeken?uitleg 1 uitleg 2. Oefening 1:Kenmerken van driehoeken . Oefening 2:Driehoeken . Oppervlakte. oefening 1 - oefening 2:oppervlakte van vierkant en rechthoek. Omzetten oppervlaktematen: oefening 1 - oefening

Hoofdstuk 1: Vlakke figuren 2 3. De figuur hiernaast heeft rechte hoeken. Onderzoek met behulp van je . geodriehoek, welke hoeken recht zijn Niet-gelijkbenige driehoeken hebben geen symmetrie-assen, rechthoeken (die geen vierkanten zijn) hebben er twee, gelijkzijdige driehoeken drie, cirkels oneindig veel. Symmetrisch lichaam heeft zichzelf als beeld na spiegeling in een vlak (symmetrievlak) of rotatie (draaiing) om een lijn (symmetrieas) met draaihoek alfa 0<alfa<360° Het arrangement Parallellogram en driehoek - kgt12 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 2019-11-07 12:29:52 Licentie. Dit lesmateriaal is.

Driehoeken classificeren. Geometrie gaat vaak om het vergelijken en classificeren van vormen, lijnstukken en hoeken. Driehoeken kunnen worden ingedeeld op 2 verschillende eigenschappen. Een driehoek kan worden benoemd om zijn hoeken of.. Wonen & Keuken. Gratis levering vanaf 20 euro. Nederlandse klantenservice 1 symmetrieas: 2 symmetrieassen: Draaisymmetrie. Als je een figuur kan draaien zodat het precies weer op zichzelf past, dan is deze figuur draaisymmetrisch. Let op: de kleinste draaihoek kan nooit groter zijn dan 180°. Het hartje hierboven is dus niet draaisymmetrisch. De rechthoek wel Een gelijkzijdige driehoek kan je op drie manieren dubbelvouwen. Er zijn drie symmetrieassen. Drie hoeken zijn even groot en de drie zijden zijn even lang. Het filmpje hieronder geeft daar nog wat meer uitleg over. Let op, het einde van het filmpje is niet voor jullie bedoelt

Uitwerkingen VMBO 4 H6

Driehoeken indelen. Wiskunde Oefening: Symmetrieassen en symmetrische figuren tekenen. Symmetrie: herhaling. Volgende les. Driehoeken indelen. Symmetrieassen identificeren. Symmetrieassen en symmetrische figuren tekenen. Hierna. Symmetrieassen en symmetrische figuren tekenen. Onze missie is om gratis onderwijs van wereldklasse te bieden aan. De symmetrieas is de lijn die een figuur in twee gelijke delen deelt. Dit wordt ook wel de spiegelas genoemd omdat de twee helften elkaars spiegelbeeld zijn. Dan zeggen we dat het figuur symmetrisch is. Dit betekent dat het figuur in 2 gelijke helften kan worden gedeeld We zien hier een gelijkbenige driehoek. Wanneer je die spiegelt in de groene lijn, zie je weer hetzelfde. De groene lijn heet daarom de symmetrie-as van de figuur. Meer vlakke figuren die lijnsymmetrisch zijn: vierkant (4 symmetrie-assen), rechthoek (2), cirkel (oneindig veel), gelijkzijdige driehoek (3), ruit (2)

Een driehoek is een figuur met drie hoeken. Een driehoek heeft tevens drie zijden. Een gelijkbenige driehoek heeft twee zijden die even lang zijn. Deze herken je aan de twee streepjes. De drie zijden van een gelijkzijdige driehoek zijn even lang. Deze herken je aan de twee streepjes.; Een rechthoekige driehoek heeft een hoek van 90 graden.; Een rechte hoek van 90 graden herken je aan het. In iedere driehoek geldt dat de drie hoeken samen 180°zijn. Van de driehoek ABC is ∠A = 132° en ∠B = 20°. Hoe groot is ∠C? Opgave 7. Een gelijkbenige driehoek is een driehoek met: twee gelijke zijden; twee gelijke hoeken; één symmetrieas . De symmetrieas gaat door de tophoek. Driehoek PQR is een gelijkbenige driehoek

Symmetrieassen en symmetrische figuren tekenen (oefenen

Hoeveel symmetrieassen heeft de ongelijkbenige driehoek? Hoeveel symmetrieassen heeft de gelijkbenige driehoek F? Hoeveel symmetrieassen heeft de gelijkzijdige driehoek GHI? Teken ook in de volgende driehoeken alle mogelijke symmetrieassen. 0 3 G I F H K L Q T M P S U R 06 igenschappen van driehoeken De zijvlakken zijn driehoeken en komen in één punt samen. 5. Cilinder. Het grond- en het bovenvlak zijn twee evenwijdige cirkels. De opstaande mantel is een gebogen vlak. 6. Kegel. Het grondvlak is een cirkel. De kegel eindigt in een punt. 7. Bol. Een bol ontstaat door een cirkel om zijn as te wentelen (draaien). Opdrach

23-jun-2014 - Deze pin is ontdekt door Juf Viool. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest KUNNEN / VAARDIGHEDEN - S ymmetrie gebruiken om een patroon te maken - Spiegelsymmetrie van willekeurige vlakke figuren onderzoeken (driehoeken, vierhoeken, veelhoeken, rechthoek, parallellogram, cirkel) - D e symmetrieas(sen) in een lijnsymmetrisch figuur aanwijzen - Draaisymmetrie van willekeurige figuren onderzoeken. De draaihoek van een draaisymmetrisch figuur kunnen bepale Neem een passer, zet de naald op de punt waar je de symmetrie as door wilt hebben en trek een cirkel. Daar waar de cirkel de 2 benen van de driehoek snijdt: zet je passer en draai nu weer een cirkel (op beide benen). De 2 snijpunten geven aan waar je symmetrie as loopt. Toegevoegd na 3 uur: Dit werkt ook voor afwijkende driehoeken

Video: Vlakke figuren en symmetrie - Lesmateriaal - Wikiwij

meerdere malen op zichzelf valt. De volgende figuren zijn voorbeelden van draaisymmetrie De symmetrieas bij de gelijkbenige driehoek is een merkwaardige lijn van die driehoek. eigen­schap. De hoogtelijn uit de top (of bissectrice van de tophoek,. naam: aantal symmetrieassen : draaisymmetrie kleinste draaihoek : gelijke zijden: gelijke hoeken: rechthoekige driehoek: 0: nee: 0: 0: gelijkbenige driehoek: 1: nee: De symmetrie-as en het symmetriemiddelpunt.   Waarover gaat deze video i.v.m. spiegelen? Bart verdiept zich in deze video in de symmetrie-as en het symmetriemiddelpunt.   Wat zijn die bijzondere assen en punten waarover Bart spreekt in deze video? De symmetrie-as van een figuur is een spiegelas die, als je de figuur zou spiegelen, ervoor zorgt dat je juist.

Geef deze symmetrieas met een kleur aan. Jij tekent de eerste vorm met een sjabloon, je klasgenoot tekent direct het spiegelbeeld daarvan. Teken zo afwisselend verder, tot een volledig symmetrisch figuur is ontstaan. Controleer met een spiegel. B Teken symmetrieassen op ruitjespapier. Doe hetzelfde als bij opgave In een gelijkzijdige driehoek zijn alle zijden gelijk en zijn alle hoeken gelijk aan 180º / 3 = 60º. In een gelijkbenige driehoek zijn de 2 basishoeken gelijk. Een rechthoekige driehoek is een driehoek met een hoek van 90º. Door punt F gaat een symmetrieas loodrecht naar beneden Een symmetrieas is een lijn die een figuur in 2 gelijke delen verdeelt. Dit wordt ook wel de spiegel-as genoemd omdat de twee helften spiegelbeeld zijn. In dat geval is het figuur symmetrisch. Tip of verbeterpunt? Klik hier. (bronvermelding) Soms type je een vraag of woord verkeerd

45 leermiddelen gevonden over symmetrieas, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Oefenbladen en werkbladen! Als leerkracht kunt u de werkbladen gebruiken om het lesmateriaal in basisonderwijs en vervolgonderwijs aan te vullen. Ouders kunnen de oefenbladen gebruiken om op hun gemak de probleemvakken te trainen. De werkbladen zijn gratis voor gebruik op scholen en voor privégebruik. De werkbladen zijn gerangschikt volgens de verschillende onderwerpen en vakken

Een stomphoekige driehoek kan nooit een symmetrieas hebben $\to$ waar; Een trapezium dat geen parallellogram is, heeft nooit een symmetrieas $\to$ Niet waar. Tim B 1ste graad ASO-TSO-BSO - dinsdag 13 december 2016 Antwoord Misschien helpt dit overzicht: Een rode lijn is een symmetrie-as Een driehoek met twee gelijke zijden (benen), twee gelijke basishoeken, er is 1 symmetrieas, niet draaisymmetrisch, niet puntsymmetrisch. Kenmerken gelijkzijdige driehoek: Een driehoek met drie gelijke zijden, drie gelijke hoeken (elk 60°), 3 symmetrieassen, draaisymmetrisch over 120°, niet puntsymmetrisch. Oppervlakte driehoek = basis x. 7. gelijkbenige driehoek: Een driehoek met twee gelijke zijden (benen), twee gelijke basishoeken, er is 1 symmetrieas, niet draaisymmetrisch, niet puntsymmetrisch. 8. gelijkzijdige driehoek: Een driehoek met drie gelijke zijden, drie gelijke hoeken (elk 60°), 3 symmetrieassen, draaisymmetrisch over 120°, niet puntsymmetrisch Als een driehoek een of meer symmetrieassen heeft, heeft hij een speciale naam. Welke? 6s. 8s. Op het werkblad staat een regelmatige zeshoek en een regelmatige zevenhoek. a. Teken van beide alle symmetrieassen. De symmetrieassen van een regelmatige zevenhoek zijn allemaal van hetzelfde type

driehoeken - wiskunde-interactie

4 mavo wiskunde - Lesmateriaal - Wikiwijs

Gelijkzijdige driehoek - Wikipedi

e Een stomphoekige driehoek kan nooit een symmetrieas hebben. WAAR. VALS. f WAAR. VALS. Een trapezium dat geen parallellogram is, heeft nooit een symmetrieas Op roosterpapier is een driehoek getekend. Ieder hokje is cm bij cm. Hoe groot is de oppervlakte van de driehoek? _____ cm 10 van 10 Je ziet een driehoek. Kies het juiste antwoord. Hoe groot is de oppervlakte van deze driehoek? a. Minder dan a. Tussen de en a. Tussen de en a. Meer dan Pagina 7 Thema: Symmetri Wiskunde Opdrachten Vlakke figuren Opdracht 1. Teken in de figuren hieronder alle symmetrieassen Opdracht 2. A. Welk Geef in geval van lijn- en draaisymmetrie het aantal symmetrieassen respectievelijk de kleinste draaihoek. 5. Herstel de oude toestand en kies In stappen. Kies achteruit door op [A] te drukken. Doe dit enkele keren, totdat je een zeshoek als doorsnede hebt gekregen. Zie figuur hieronder. a. Is deze doorsnede lijn-, draai- en/of puntsymmetrisch Bijzondere rechthoekige driehoeken. Als de twee andere hoeken in een rechthoekige driehoek gelijk zijn aan 45° spreken we van een gelijkbenige rechthoekige driehoek. In zo'n driehoek verhouden de zijden zich als 1 : 1 : \( \sqrt{2} \). Een geodriehoek is een voorbeeld van een gelijkbenige rechthoekige driehoek

SymmetrieProp

Driehoek (meetkunde) - Wikipedi

één of meerdere symmetrieassen - static

vierkant wiskunde-interactief.be. vierkant Welke hoeken van een vierkant zijn gelijk? En welke zijden zijn gelijk? - Klik op de knop 'Dupliceer' en roteer de gedupliceerde figuur om de eigenschappen te bestuderen Kies uit: symmetrieas, lijnsymmetrie, draaipunt, 180 , 360 , 90 , benen, twee, drie, cirkel, driehoek, ruit, parallellogram. a Eenis een vierhoek waarvan alle zijden even lang zijn. b Puntsymmetrie is hetzelfde als een draaisymmetrie met draaihoek c De vouwlijn van een symmetrische guur heet de. Uitwerkingen van VMBO 2 Hoofdstuk 1 Vlakke figuren: Vierhoeken (paragraaf 1.5). Wiskunde.net; de wiskupedia van het internet Bij de 3-4-5-driehoek is de lengte van alle drie de zijden een geheel getal. Dat is heel bijzonder, want bij lang niet alle rechthoekige driehoeken komt dat zo mooi uit. De 3-4-5-driehoek is al heel lang bekend. Op een Egyptische papyrusrol uit de twaalfde dynastie ( ± 2000 voor Chr.) wordt er al melding van gemaakt

symmetrieassen. in een rechthoek zijn de middelloodlijnen van de zijden symmetrieassen . naar startpagina naar sitemap trapezium parallellogram rechthoek ruit vierkant. rechthoek diagonalen. 1) Van een gelijkbenige rechthoekige driehoek zijn beide scherpe hoeken 45°. (stelling gelijkbenige rechthoekige driehoek) De zijden van een gelijkben..

Rechthoekige, gelijkzijdige- en gelijkbenige driehoeke

44 leermiddelen gevonden over eigenschappen van vierhoeken, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Oppervlakte driehoek berekenen. Die wil zij in een doorzichtig plastic doosje bewaren. Categorie : Wiskunde - inhoud. Meetkunde » Driehoeken Direct naar oppervlakte driehoek berekenen Soorten driehoeken Er zijn allerlei driehoeken. De basis is AB en de bijbehorende hoogte is CD. Deze driehoek heeft drie symmetrieassen. Maak een schets van de. een spiegelsymmetrische figuur noem je een symmetrieas. Sommige figuren kun je op meerdere manieren dubbelvouwen. Ze hebben meerdere symmetrieassen. Een rechthoek, bijvoorbeeld, heeft twee symmetrieassen. Draaisymmetrie Een rechthoek past na een halve draai weer op zich zelf. Een driehoek met drie gelijke zijden en drie gelijk Teken er alle symmetrieassen in. een gelijkbenige driehoek die stomphoekig is. Teken er de symmetrieas in. stompe hoek 27 Een driehoek waarin je precies één symmetrieas kunt tekenen is een gelijkbenige driehoek. Een rechthoekige driehoek kan 3 gelijke zijden hebben. Een driehoek kan een rechte, een scherpe en een stompe hoek hebben. Een.

Rechthoekige driehoek - Wikipedi

gelijkzijdige driehoek: 3 symmetrieassen en puntsymmetrisch / rotatiesymmetrisch rechthoek: 2 symmetrieassen, punt- en rotatiesymmetrisch vlieger: 1 symmetrieas ruit: twee symmetrieassen, punt- en rotatiesymmetrisch parallellogram: punt- en rotatiesymmetrisch b. Dat heeft precies hetzelfde effect op d Een driehoek met een symmetrieas van 90° heet een rechthoekige driehoek. Een driehoek met gelijke zijden noem je een gelijkzijdige driehoek (hierin zijn alle hoeken even groot). Alle hoeken van een driehoek zijn samen altijd 180°. Een vierhoek met één diagonaal symmetrieas is een vlieger Deze omvatten verschillende trapezoïden (behalve gelijkbenige), driehoeken (behalve gelijkbenige en gelijkzijdige) en andere. Typen symmetrie. We zullen ook enkele soorten symmetrie bespreken om dit concept volledig te begrijpen. Ze zijn als volgt verdeeld: Axial. De symmetrieas is een rechte lijn die door het midden van het lichaam loopt Omtrek Oppervlakte Inhoud. Metriek. Breuke Deze site helpt Pabo-studenten op het voorbereiden van de Kennisbasistoets Rekenen.Op deze site vind je oefeningen om je voor te bereiden op de toets van de landelijke kennisbasis Rekenen-wiskunde. Deze zijn ingedeeld zoals je ze krijgt op de toets: Gehele getallen, Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen, Meten, Meetkunde en Verbanden

Lijnsymmetrie of spiegelsymmetrie is een vorm van symmetrie.Het is de meest gebruikte vorm van symmetrie. Een figuur wordt gespiegeld op een bepaald punt, bijvoorbeeld het midden, als het figuur dan symmetrisch is, dan is het figuur lijnsymmetrisch Een gelijkzijdige driehoek heeft drie gelijke zijden. symmetrieas Een gelijkzijdige driehoek heeft drie symmetrieassen. (Jit de symmetrie volgt dat in een gelijkzijdige driehoek alle hoeken even groot zijn. Elke hoek is 1800 : 3 600. Een gelijkzijdige driehoek is 00k draaisymmetrisch. De kleinste draaihoek is 3600 : 3 = 1200

Symmetrie - Wikipedi

Gelijkzijdige driehoek - drie zijden zijn even lang - drie hoeken zijn even groot, namelijk 60° - er zijn drie symmetrieassen Ongelijkzijdige driehoek - alle zijden hebben een verschillende lengte. Powered by Create your own unique website with customizable templates een gelijkzijdige driehoek heeft 3 gelijke zijden; een rechthoekige driehoek heeft een rechte hoek (90 graden) Slide 6-Tekstslide. welke eigenschappen diagonalen zijn de symmetrieassen ; en voor een ruit: Slide 12-Tekstslide. welke eigenschappen van een vlieger ken je? Slide 13-Woordweb. 4 Eigenschappen van een vlieger Symmetrieas. Het leven is vol mensen symmetrie.Dit is handig, mooi, is het niet nodig om nieuwe standaarden uit te vinden.Maar wat het is echt en het is mooi in de natuur, zoals vaak wordt gedacht? Symmetry

1. rechthoek. 2. vierkant. 3. driehoek. - PDF Gratis downloa

Hoeveel symmetrieassen heeft een ruit? Klik op het driehoekje en selecteer het juiste aantal. Je kunt zelf experimenteren door de lijnstukjes onderaan te verslepen tot op het ruit De driehoeken staan ook op je . Voor de volgende opdrachten gebruik je het . a Teken de symmetrieassen in de driehoeken. b. Laat met tekens zien welke zijden even lang zijn. c. Laat met tekens zien welke hoeken even groot zijn. d. Zet een rechtehoekteken in de rechte hoek. e. Schrijf de namen onder de driehoeken b. gelijkbenige driehoek cd. de namen van alle soorten staan op pagina 191 V-3 a. De uitleg van lijnsymmetrie staat op pagina 185. Zoek dat op als je het niet weet. A, B, C en E zijn lijnsymmetrisch. b. Dat moet in je werkboek. Let op, sommige figuren hebben meer dan één symmetrieas. c. Uitleg zie pagina 185. B en C zijn draaisymmetrisch. d. Driehoeken en vierhoeken (week 5) Doelen: 1. Ik kan de kenmerken van driehoeken herkennen. 2. Ik kan de Een figuur die geen symmetrieassen heeft, noemen we asymmetrisch. 4e leerjaar 37 Spiegelbeelden, symmetrie en asymmetrie (week 7) 4 leerjaar . leerjaar.

De stompe hoek in de bruine driehoek is 148°. De 'top' hoek is dan . Uit volgt . m. 41. De rode stippellijn is de symmetrieas van de vlieger. De deelt de linkerhoek middendoor (36°). De hoeken in de overliggende hoek van de vlieger zijn dus 72°. Daarmee zijn de driehoeken van de vlieger gelijkbenig. De lengte van de symmetrieas is 25 cm In een ruit zijn de diagonalen symmetrieassen. In een ruit delen de diagonalen de hoeken middendoor. De hoeken van een gelijkbenige rechthoekige driehoek zijn 45 °- 45°- 90°. In een vierhoek zijn de hoeken samen 360°. In een gelijkzijdige driehoek heb je 3 symmetrieassen. In een parallellogram zijn overstaande zijden niet evenwijdig 3. 3 symmetrieassen. 4. Draaisymmetrisch over 120°. Gelijkbenige driehoek: 1. Een driehoek met twee gelijke zijden (benen) 2. Twee gelijke basishoeken 3. 1 symmetrieas 4. Niet draaisymmetrisch Oppervlakte driehoek: 1. Bij het verschuiven van de top langs een lijn evenwijdig aan de basis blijft het Opp. van de driehoek constant. A gelijkzijdige driehoek; basishoeken, tophoek; vierhoeken: vierkant, rechthoek. vlieger, ruit en parallellogram; evenwijdig/parallel (lood)recht; F-hoek, Z-hoek; overstaande hoeken; gestrekte hoek; volle hoek; hoekensom driehoek (180 graden) hoekensom vierhoek (360 graden) spiegelen; spiegelsymmetrie herkennen; aantal symmetrieassen kunnen geven. In een driehoek liggen tegenover gelijke zijden gelijke hoeken. In een gelijkzijdige driehoek zijn de 3 hoeken gelijk. Elke hoek meet dus 60°. Aantonen met een papieren driehoek: Hoeken kleuren in verschillende kleuren; Hoeken afscheuren; 3. Hoeken bij elkaar passen. Via vouwen op de symmetrieas. ontdekken de. leerlingen deze eigenschap.

rechthoek, driehoek, vierkant, vijfhoek, zeshoek, veelhoek en de verschillen ontdekken − onderzoeken en interpreteren van perspectieftekeningen symmetrieassen en spiegelassen tweedimensionaal als driedimensionaal) − werken met en redeneren over lijnsymmetrie en puntsymmetrie i 1. De directe OP is de symmetrieas van de KOM-driehoek. Noem alle gelijke elementen van de driehoek KOR en KOM. Hoe zien deze driehoeken eruit? 2. Teken in het notitieblok verschillende gelijkbenige driehoeken met een gemeenschappelijke basis van 6 cm. 3. Teken lijn AB. Bouw een rechte lijn loodrecht op het segment AB en door het midden

Symmetrie > Driehoeke

 1. diagonalen zijn symmetrieassen alle hocken even groot parallellogram zijden twee aan twee even lang zijden twee aan twee evcnwijdig allc hockcn cvcn groot ruit rechthoek bladziide 179 300 0 600 600 600 600 symmetrieas e Je ziet 6 kleine rechthoekige driehoeken en 6 grotere rechthoekige driehoeken. d Gemeten ZC = 900, dus A rechthoekige driehoek
 2. WISKUNDEEERSTEFASEHAVO/VWO PAGINA1 5.6 Totaalbeeld Samenvatten Veelfigurenhebbeneenmooieregelmatigevorm,vaakzijnzesymmetrisch.Datbetekentbijvoor
 3. Welke figuur heeft geen symmetrieassen? Welke figuur heeft precies één symmetrieas? Teken de symmetrieas. Welke figuur heeft 5 symmetrieassen? ( Opdracht 3 (Teken, op je werkblad met geodriehoek en kleurpotlood, alle symmetrieassen van de figuren hieronder. ( Opdracht 4 ( Teken, met geodriehoek en kleurpotlood, alle symmetrieassen van de.
 4. pagina 373: soorten driehoeken pagina 374: symmetrieassen in driehoeken 1.2 Huistaken nihil 2 Werkboek 5A: bladzijden 70, 77 en 78 5B: bladzijden 7 en 16 3 Posters poster 6: Vierhoeken poster 8: Driehoeken poster 10: Symmetrie 4 Scheurblokken bladzijden 47, 51, 58 en 64 5 Cd-rom 9.5 - 10.4 - 12.5 6 Kompasje 5 pagina 54: Vlakke figure
 5. 4. VLAKKE FIGUREN: DRIEHOEKEN (fiche 4) INDELING VAN DE DRIEHOEKEN VOLGENS ZIJDEN HOEKEN AANTAL SYMMETRIEASSEN Willekeurige driehoek Gelijkbenige driehoek Gelijkzijdige driehoek Scherp-hoekige driehoek Stomp-hoekige driehoek Rechthoekige driehoek Geen enkel symmetrieas Juist één symmetrieas Juist drie symmetrie-assen E I G E N S C H A P drie.

Hoeken, driehoeken en symmetrieassen - Downloadbaar

 1. 4 Hoekensom van een driehoek Eerder in dit hoofdstuk heb je een aantal malen de grootte van de drie hoeken van een driehoek opgemeten en bij elkaar geteld.Het antwoord lag steeds rond de 180°. In deze paragraaf tonen we aan dat in elke driehoek de som van de hoeken precies 180° is. Daarvoor moeten we eerst wat voorbereidend werk doen
 2. In driehoek DEF zijn de hoeken D en F samen 53º + 30º = 83º. Dan is ˜E = 180º − 83º = 97º. In driehoek GHI zijn de hoeken H en I samen 37º + 100º = 137º. Dan is ˜G = 180º − 137º = 43º. 11abc × × 12a Een gelijkzijdige driehoek heeft drie symmetrieassen. b De drie hoeken van een gelijkzijdige driehoek zijn samen 180º
 3. a 2 symmetrieassen b 4 symmetrieassen c 5 symmetrieassen d Zet het spiegeltje rechtop op de symmetrieas. Kijk in het spiegeltje. Haal a De som van de hoeken in een driehoek is 1800. 1800 - 760 — 600 440 (hoekensom driehoek) b =440 : 2=220 820 (hoekensom driehoek) 760 - c bladzijde 74 In AABC is LB = 180
 4. Synthetische meetkunde 1.1 Driehoeken construeren 1.2 Stellingen 1.3 Een bewijs aanpakken 1.4 Vierhoeken 1.5 Met de computer 2.1 (On)afhankelijke punten 2.2 Middelloodlijnen 2.3 Deellijnen 2.4 Redeneren 2.5 Construeren 3.1 Bogen, koorden en hoeken 3.2 De constante hoek 3.3 Koordenvierhoeken 3.4 Meetkundige plaatsen 3.5 Enkele bewijzen H1: Definities en eigenschappen Verschillende soorten.
MONTE WIS: Soorten driehoeken

Symmetrie Wiskunde

4. De grote gelijkzijdige driehoek bestaat uit 36 kleinere gelijkzijdige driehoeken, elk met oppervlakte 1 cm2. Bepaal de oppervlakte van de driehoek ∆ABC. A B C A 9 cm 2B 10 cm C 11 cm2 D 12 cm2 E 15 cm2 bron:Wallabie2010,vraag2 Construeren van driehoeken : Lln leggen op hun bank: lat, geodriehoek, passer, potlood, Lln nemen hun rekenschrift op de bank. opdrachtvorm : 1.) Construeren van een stomphoekige ongelijkzijdige driehoek. Teken één been, de lengte ervan speelt geen rol. lkr geeft opdrachten, lln voeren deze uit : We hebben nu twee hoekpunten van onze. Constructie en classificatie van driehoeken. M29. Classificatie van driehoeken op basis van de symmetrieassen. Symmetrieas. Classificatie van driehoeken. Overzicht Een ongelijkbenige driehoek heeft geen symmetrieassen. Een gelijkbenige driehoek die niet gelijkzijdig is, heeft één symmetrieas. Een gelijkzijdige driehoek heeft drie symmetrieassen Een driehoek kan een rechte, een scherpe en een stompe hoek hebben. _____ Een gelijkzijdige driehoek heeft 3 gelijke hoeken. waar _____ Enkel in gelijkzijdige driehoeken kun je 3 symmetrieassen tekenen. _____ een scherphoekige driehoek met drie verschillende zijden. een gelijkzijdige driehoek. Teken er alle symmetrieassen in

Oppervlakte driehoek berekenen Handig voor de

Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Basisvaardigheden Rekenen voor de pabo - 3e druk 201 Van mijn docent Natuurkunde hebben we een opdracht gekregen, deze luidt: Pak een voorwerp (geen driehoek), bereken het zwaartepunt en draai er een verslag omheen. Het probleem is echter, dat ik géén idee heb hoe ik dat het handigst kan berekenen en welk voorwerp het makkelijkst is Uitlegfilmpjes over spiegelbeeld en tal van andere reken- en wiskunde-onderwerpen vindt je hier op ClipScool Bereken de oppervlakte van driehoek ABC. Rond af op 1 decimaal. Indien de figuur lijnsymmetrisch is, moet je aangeven hoeveel symmetrieassen er zijn. Indien de figuur draaisymmetrisch is, moet je aangeven hoeveel graden de draaihoek is. 7 - OPPERVLAKTE 2 punten Uitleg driehoeken. Lied driehoeken en vierhoeken. filmpje vierhoeken. Rechte, lijnstukken, snijdende en evenwijdige en loodrechte rechten. Een oefening op symmetrieassen. Programmaatje ' symmetrie oefenen' Gelijkvormigheid. Gelijkvormigheid. Ruimtelijke oriëntatie. spelletje ruimtelijke oriëntatie, plattegrond

bDriehoeken – Gereedschaist Laurien Maris
 • Rendement berekenen aandelen.
 • Kerstkaarten 2017 gratis.
 • Sherborne therapeut.
 • Wacom login.
 • Bvv BINNENLAND.
 • Paarse zoete aardappel koolhydraten.
 • Cangaroo Swing star.
 • Agrarisch betekenis.
 • Stirling University.
 • Succes examen Humor.
 • Camping Ruoms Ardèche.
 • Best studio monitors 2019.
 • Snoeien Magnolia kobus.
 • Zij hun hen machine.
 • Zeeman XL belgie.
 • Vertrek Schiphol TUI.
 • Bs de kleine Wereld.
 • Toiletpapier online bestellen.
 • Wat is ponsen.
 • Hallux rigidus schoenen.
 • Porsche 911 accessoires.
 • Rosetta Stone Taalcursus.
 • Zomer dienstregeling NS.
 • Uurtarief administratiekantoor.
 • Halve van Haren foto's.
 • Ebook voorlezen Android.
 • Wynonna Earp Netflix Nederland.
 • Windows IoT Raspberry Pi 4.
 • Dolce gusto chocomel Dirk.
 • Kurt Fight Academy.
 • Casualties of war betekenis.
 • Het Witte Huis Drimmelen limousine.
 • Mexicaanse bonenschotel Hak.
 • Sensitest zwangerschapstest negatief.
 • InShot.
 • Moser ChromStyle Pro Combipack.
 • Ontgooglen radio 2.
 • Sallandse Heuvelrug afgesloten.
 • Mirena spiraal vervangen.
 • Babykleding Utrecht.
 • Armoede tandarts.