Home

Openbaringen 20

Nieuwe Testament(Bijbel in Statenvertaling), De openbaring van Johannes ; hoofdstuk 20 Openbaring 20 De Openbaring van Johannes. HSV De satan gebonden. 1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel Openb. 1:18 met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. 2 2 Petr. 2:4; Openb. 12:9 En hij. Openbaring 20. De duivel wordt duizend jaar lang gevangen gehouden 1 Toen zag ik een engel uit de hemel komen. Hij had de sleutel van de bodemloze put en een grote ketting in zijn hand. 2 Hij greep de draak, de oude slang (dat is de duivel en de satan) en bond hem voor 1000 jaar vast Openbaring 20 Openbaring 20. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 19. 19 1 Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: 'Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, 2. 19:2 . Deut. 32:43 2 Kon. 9:7 Ps. 79:1

Openbaring 20. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 Een Engel komt af van den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en bindt den satan aldaar duizend jaren. 4 De heilige martelaren, en die het beest niet hebben aangebeden, zitten op tronen, en regeren met Christus duizend jaren. 5 Doch de anderen blijven in den dood. 6 Zij worden allen zalig. Een openbaring aan Johannes 20:1-15 20 Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de afgrond + en een grote ketting in zijn hand. 2 Hij greep de draak, + de oorspronkelijke slang, + die de Duivel + en Satan + is, en bond hem vast voor 1000 jaar. 3 Hij gooide hem in de afgrond, + sloot die boven hem en verzegelde die, zodat hij de volken niet meer zou misleiden voordat de. Openbaring 20 Openbaring 20. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 19 Lied van overwinning. 19 1 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. 2 Want

Elen síla lumenn' omentielvo

Openbaring 20 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

 1. Openbaring 20:4-15 In Amerika is er een gezegde dat aangeeft dat je in het leven van slechts twee zaken echt zeker kan zijn: 1) dat ieder mens zal sterven, en 2) dat men belasting moet betalen. Nu ga ik het vanmorgen niet hebben over belasting, maar wel over iets dat voor ieder mens onvermijdbaar is, en dat is de dood
 2. Openbaring 3:20 > Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Openbaring 3:20 gehoorzaamheid voedsel luisteren beloften. NB
 3. Openbaring 20. 20. Het duizendjarig rijk. 1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,.
 4. Een openbaring aan Johannes. 20 Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de afgrond+ en een grote ketting in zijn hand. 2 Hij greep de draak,+ de oorspronkelijke slang,+ die de Duivel+ en Satan+ is, en bond hem vast voor 1000 jaar. 3 Hij gooide hem in de afgrond,+ sloot die boven hem en verzegelde die, zodat hij de volken niet meer zou misleiden voordat de 1000 jaar.
 5. Openbaring 20. 20. De duivel voor duizend jaar geboeid. 1 Toen zag ik een engel uit de hemel komen die de sleutel van de onderwereld en een zware ketting in zijn hand hield. 2 Hij pakte de draak—de oude slang, Satan, de duivel—en boeide hem voor duizend jaar
 6. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
 7. Openbaring 22 « Openbaring 21 snelkiezer . met kanttekeningen. 1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende 20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen

HSV - Openbaring 20 - De Openbaring van Johanne

De Openbaring van Johannes, vaak kortweg Openbaring genoemd, of naar de Griekse naam, de Apocalyps, is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel.Volgens de aanhef gaat het om een openbaring van Jezus aan de auteur, die zichzelf Johannes noemde en schreef dat hij zijn openbaring op Patmos kreeg.. Pred. 3:20 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste OPENBARING 20. 20. Die Satan duisend jaar gebind. Die gelowiges heers saam met Christus. 1 EN ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal, # Openb. 9:1 met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand Openbaring 20. 20. De satan gebonden. 1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel # Openb. 1:18 met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. 2 # 2 Petr. 2:4; Openb. 12:9 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar

Praktische opdracht over Exegese openbaring 20:11-15 voor het vak levensbeschouwing. Dit verslag is op 29 januari 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo 1 1 1:1 Dan. 2:28 Op. 22:6,16 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 1:2 Op. 19:10 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien

Preek Openbaring 20:11-15: En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. DOWNLOAD PDF. Thema preek Openbaring 20: Doden klein en groot, boeken geopend. Johannes zie Zijn dienaren zullen hem vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 22:5 Jes. 60:19-20 Dan. 7:18,27 Op. 21:23-25 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn

Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons: 19 2:19 Op. 2:2 Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger. 20 2:20 1 Kon. 16:31 2 Kon. 9:22 Op. 2:14 Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot. 20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. 21 Die overwint, Ik Matt. 19:28. 1 Kor. 6:2. zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon 20 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw 1 Kon. 16:31; 2 Kon. 9:7 Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten Openbaring 21 Openbaring 21. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 20 De eerste opstanding en de tweede dood. 20 1. 20:1 . Op. 9:1 Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. 2. 20 Hij die van deze dingen getuigt,.

Openbaring 20 - BasisBijbe

 1. Openbaring 20:1-15. De satan voor duizend jaren gebonden ; En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren
 2. De duivel voor duizend jaar geboeid. 20 Toen zag ik een engel uit de hemel komen die de sleutel van de onderwereld en een zware ketting in zijn hand hield. 2 Hij pakte de draak—de oude slang, Satan, de duivel—en boeide hem voor duizend jaar. 3 Daarna gooide hij hem in de onderwereld, sloot die af en verzegelde het slot. Dus kon de oude slang de volken in de komende duizend jaar niet verleiden
 3. Openbaring 20:5-6 opstanding overlijden koninkrijk Voor de troon van God stonden alle mensen die gestorven waren, belangrijke en onbelangrijke mensen. Ze waren teruggehaald uit het land van de dood
 4. ___Voorgelezen gedeelte Openbaringen 20 vanaf vers 11___ 2:08 __ 1:15:03 __ 1:19:30 11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wie..
Preek over Openbaring 6:3,4 Het rode paard krijgt de

Openbaring 20:5-6 - BGT Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang Openbaring 20. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, In de afgelopen week bij de voorbereiding van dit hoofdstuk kwam ik tegen dat van alle gedeelten uit het Nieuwe Testament de uitleg van dit hoofdstuk, Openbaring 20, het meest omstreden is. Er is geen gedeelte uit het Nieuwe Testament, waarbij de uitleg zo veel van elkaar verschilt

20. Openbaring 11:14-19 - de zevende bazuin 13-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op donderdag 12 maart 2020 in Rotterdam. De zevende bazuin die wordt geblazen, is de laatste in de reeks. De rampen en plagen over de wereld, die werden ingeluid door de voorafgaande bazuinen, hebben hun doel bereikt Zeven zegels (Openbaring 5:1-8:6). Zeven trompetten; de laatste drie leiden elk een wee in (Openbaring 8:7-14:20). Zeven schalen, elk met een plaag, worden op de aarde uitgegoten. De plagen zijn een afbeelding van Gods oordelen (Openbaring 15:1-16:21). Visioenen van de vernietiging van Gods vijanden (Openbaring 17:1-20:10) Lezen: Openbaring 1:9-20 Het laatste bijbelboek gaat in zijn geheel over de Here Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus. Vorige keer zei ik God doet een boek open over de Here Jezus. God onthult wie de Here Jezus is. En toen zei ik: Misschien is het zinnig om gewoon op het puntje van je stoel te gaan zitten

Openbaring 20; Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift — met studieverwijzingen Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. Openbaring 20:1. Verwijstekste 19-20 Voedingsbodem in Gods koninkrijk; Openbaring 15. 1-4 De zee als van glas ('glazen zee') 5-6 Gods wetten in ons verstand; 7-8 Mens onderwerpt schepping aan satan; Openbaring 16. 1 Veilig op de oever van de 'glazen zee' 2 Het merkteken van het beest; 3 Bewust kiezen voor de duisternis; 4-7 Grote geestelijke afval door de vele dwalinge Openbaring 16 - Zeven laatste plagen op aarde (deel 2) Openbaring 17 - Babylon, moeder van de hoeren. Openbaring 18 - De val van Babylon. Openbaring 19 - Jezus overwinnaar. Openbaring 20 - Eindbestemming: hemel of hel? Openbaring 21 - De nieuwe hemel en nieuwe aarde. Openbaring 22 - Zie Ik kom spoedig zegt Jezu

Openbaring 3:20 NBG51 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij Handout hoofdstuk 20. Prekenserie Openbaring week 3: Afgelopen zondag hebben we ons gebogen over Openbaring 11. Over de twee getuigen die de gelegenheid van God krijgen het evangelie te brengen, de lamp van God te laten schijnen (voor een bepaalde periode),. Nederlandse commentaren op Openbaring: H.R. van de Kamp, Openbaring.Profetie vanaf Patmos, Kampen 2000. K.H. Miskotte, Hoofdsom der historie, Nijkerk 1945 A.P. van Schaik, De Openbaring van Johannes, Roermond 1971 En: De Sibyllijnse Orakels en 3 Makkabeeën in: J.H. Charlesworth (red.), The Old Testament Pseudepigrapha 1-2, Londen 1985 C.R. Koester, 'The Number of the Beast in Revelation 13. 20 januari 2021 1 januari 2021 No Comments. Een heel erg krachtige en mooi gemaakte video door Lion of Judah studio die een mooi en eerlijk beeld geeft over hoe de openbaringen uit het boek zichtbaar zijn in onze huidige wereld tijdens de Coronapandemie. Prachtig! Lees verder Openbaring 20:4-6 Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (SV1977 of HSV) Samengesteld door M.V., 25-12-2013. Update 6-4-2015 Openbaring 20:4-6 En ik zag tronen, en zij zaten daarop; en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die he

OPENBARING HOOFDSTUK 20. 3. 4 En (h) ik zag: tronen! en er (i) gingen er op zitten (j) en recht werd verschaft aan dezen, die ik ook zag: de zielen der onthoofden om het (k) getuigenis van Jezus. Openbaring 3: 20. Openbaring 3. 20. Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Delen & Download. Download preek Download als Epu Openbaring 20. 20:1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; Literatuur http:www.uitgeverijdaniel.nl 7 Openbaring 14 190 Het lied van de honderdvierenveertigduizend | verzen 1-6 190 Boodschappen van drie engelen | verzen 7-13 195 De twee oogsten van de aarde | verzen 14-20 200 Openbaring 15 206 De glazen zee en de zeven engelen | verzen 1-8 206 Openbaring 16 213 De eerste, tweede en derde schaal | verzen 1-4 213 Getuigenis, de vierde en vijfde schaal | verzen 5-11 21

BIJBEL -- Openbaringen 3 verzen 20. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten.. Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. 20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards:.

1. Opschrift en groet. 1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. 2 Dewelke het Woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.. 3 Openb. 22:7 Openbaring 20:12-13 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken

Openbaring 20 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Openbaring 2. De brief aan de gemeente in Efeze 1 De Heer zei tegen Johannes: 20 Maar Ik vind het níet goed van jullie, dat jullie de vrouw Izebel haar gang laten gaan. Ze zegt dat ze namens Mij spreekt, maar ze leert mijn dienaren heel verkeerde dingen. Ze probeert de mensen ontrouw. Openbaring 20:12 Het duurt niet lang meer tot de tijd: LB 748 Openbaring 21. Bijbelplaats Titel Nr. Openbaring 21 Jeruzalem, jij stad door God gebouwd: LB 750 Openbaring 21 Jeruzalem, mijn vaderstad: LB 737 Openbaring 21 De vloed van vóór de tijd: LB 603 Openbaring 21:1 Eens komt de grote zomer: LB 74 28. Openbaring 14:14-20 - de oogst 11-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op 11 juni 2020 in Rijnsburg. Het slot van Openbaring 14 is de aankondiging van de oogst, een metafoor voor de voleinding van de aeon, zoals we die ook in vele andere Schriftplaatsen aantreffen

Openbaring 20 - Statenvertaling met kanttekeninge

Het is de meest vreselijke plaats (Openbaring 20:10,14-15). De put van de afgrond geopend De ziener zag dat er, toen de bodemloze put van de afrond geopend werd, een enorme dikke rook uit kwam. Hierdoor werden de zon en de atmosfeer verduisterd. Uit de rook kwamen wezens als sprinkhanen te voorschijn Openbaring 2 - Statenvertaling Manna, met een witten keursteen. 18 Ten vierde, aan dien van Thyatira, dien Hij prijst over zijn toenemen in het goede. 20 Maar bestraft dat hij de vrouw Izebel liet profeteren. 22 Welke Hij dreigt met haar aanhangers en kinderen te straffen. 24 Waarschuwt daarna degenen die deze diepten des satans niet.

Prometheus - fictie voorjaar 2019 by Prometheus - Issuu

Openbaring 20 Online Bijbel Nieuwewereldvertalin

Openbaring 3:10; Openbaring 19:11-16; Openbaring 20:1-6 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) 1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; 2 En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; 3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat. Openbaring 3. De brief aan de gemeente in Sardes 1 De Heer zei tegen Johannes: 20 Let op: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem. 21 Als je overwint, zul je met Mij op.

Openbaring 20 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Openbaring is een religieus proces waarmee een god zichzelf bekendmaakt aan de mensen. Dit proces kan zijn een tekst of een toespraak van een profeet of gebeurtenissen, zoals de uittocht van de Joden uit Egypte, die is beschreven in het Bijbelboek Exodus alsook in de Koran.Ook kan het begrip openbaring in een filosofische context een zogenaamd 'heilig boek' (Bijbel, Koran, etc.) in zijn geheel. Openbaring 20 EN ik zag een Engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds en een grote keten in Zijn hand. 2 Kon. 22:20 Daarom, zie, Ik zal u verzamelen tot uw vaderen en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al het kwaad niet zien dat Ik over deze plaats brengen zal Het bijbelboek Openbaring is precies wat het voorgeeft te zijn. Maar dan in de bijbelse betekenis van de uitdrukking: een openbaring (ontsluiering) van wat in voorgaande, oud-testamentische, profetieën nog verborgen (versluierd) was. In zichzelf blijft Openbaring in strijd met zijn titel het spreekwoordelijk gesloten boek. Maar als men erkent dat het als het ware het [

Video: Bijbelstudie en Uitleg Het laatste oordeel - Openbaring 20

Openbaring 3:20 - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

Openbaring 3 20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij tekst Openbaring 1:9-20 Gezang 23,3.4 Psalm 47,1.3.4. Loenen-Abcoude 25/05/95 Weesp-Nigtevecht 25/05/95 de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken <<< Broeders en zusters, geliefd in onze Heer, Jezus Christus, Dat beeld, van onze Heer in hemelse heerlijkheid, dat wilde ik vanmorgen graag eens even op ons in laten werken Disi na wan website fu Yehovah Kotoigi. Dyaso yu kan ondrosuku sani na ini buku di Yehovah Kotoigi tyari kon na doro na ini difrenti tongo

tekst Openbaring 20:11-15 Psalm 98,4 Gezang 4 Liedboek Gezang 106. Loenen-Abcoude 31/01/99 Maarssen-Breukelen 07/02/99 Rotterdam-C 16/05/99 <<< Broeders en zusters, geliefd in onze Heer, Jezus Christus, De twee gedeelten die we net gelezen hebben behoren nu niet direct tot de meest rustgevende passages uit de bijbel 32. Openbaring 17:1-6 - het grote Babylon 04-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op donderdag 3 december 2020 in Rotterdam. In Openbaring 17 wordt de Babel of Babylon beschreven, de eerste stad waar deze aeon na de zondvloed mee aanving, maar ook het laatste bolwerk dat zal vallen 6 18 En hij zeide tot mij: e 19 Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, 20 de God der heilige profeten, heeft 21 Zijn engel gezonden, f om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen 22 haast moet geschieden. 18 Hier begint het besluit of laatste deel dezer openbaring. e Openb. 19:9; 21:5

Openbaring 20 NBG51 Bijbel YouVersio

33. Openbaring 17 & 18 - Babylon = Babylon 18-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op donderdag 17 december 2020, te Rijnsburg. Deze studie wil duidelijk maken dat de stad Babylon in het boek 'de Openbaring' werkelijk de stad Babylon is De opstanding tot leven in de hemel wordt 'de eerste opstanding' genoemd (Openbaring 20:6). Dat laat zien dat er ook een ander soort opstanding is. Dat is de opstanding tot leven op aarde. De Bijbel leert dat onder de regering van Gods Koninkrijk 'de dood niet meer zal zijn' (Openbaring 21:3, 4) We lezen Openbaringen 3:14-22 De tekst is Openbaringen 3:20 Het thema is: De klop op de deur Wat Jezus verlangt Wat Jezus doet Wat Jezus vraag Openbaring zegt dus wel degelijk iets over de toekomst. Maar niet om ons een interessante eindtijdvisie voor te spiegelen. God wil ons aanmoedigen om trouw te zijn aan Christus. Dat perspectief van Openbaring vergeet je gemakkelijk, als je druk bezig bent met discussies over de antichrist, het duizendjarig vrederijk of de opname van de gemeente

Catalonië Ripoll Santa Maria 1/26O0005 Catalonie RipollHans Memling’s ‘Het laatste oordeel’ in Gdansk | jonkerhenryBeeldjes

Een openbaring aan Johannes. 16 Ik hoorde een luide stem uit het heiligdom+ tegen de zeven engelen zeggen: 'Ga en giet de zeven schalen van Gods woede uit op de aarde.'+. 2 De eerste ging weg en goot zijn schaal uit op de aarde.+ De mensen die het merkteken van het wilde beest+ hadden en die zijn beeld aanbaden,+ werden getroffen door een ernstige en kwaadaardige zweer. Hij is bedoeld voor iedereen die de bijbel liever wat makkelijker heeft. Door de woordkeus is hij heel geschikt voor beginnende bijbellezers. En door de korte zinnen en korte woorden is hij ook goed te lezen door mensen die lezen moeilijk vinden Openbaring 20 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; Read verse in Statenvertaling (Dutch Openbaring 20 Het Boek 1 Toen zag ik een engel uit de hemel komen, die de sleutel van de bodemloze put en een zware ketting in zijn hand hield. 2 Hij pakte de draak (de oude slang, satan, de duivel) en boeide hem voor duizend jaar. 3 Daarna gooide hij hem in de bodemloze put, sloot die af en verzegelde het slot. Dus kon de oude slang de volken in de komende duizend jaar niet verleiden Openbaring 20:1-3, En ik zag een Engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting (SV: keten) in zijn hand. En Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor 1000 jaar , en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een.

 • Vega gourmet pakket AH.
 • Malchi pups te koop.
 • How to make a geocache.
 • Woningstichting Putten.
 • Trouwen Gemeente Amsterdam.
 • VeraCrypt review.
 • Roerstandaanwijzer buitenboordmotor.
 • Mechanische urethritis.
 • Yak wiki.
 • NHL TV Europe.
 • Voetbalkleding heren.
 • Left Behind.
 • Best PowerPoint templates free.
 • Individuele keuring RDW Lelystad.
 • Ovula nabothi symptomen.
 • Veldloop Gooik 2020.
 • Subject variabele.
 • Watertorenplein Amsterdam.
 • Vilt knutselen Action.
 • Waplog Profile Search friends.
 • Moord op Sudeten Duitsers.
 • Chalet huren Ermelo.
 • Stuurschakelaar Yamaha RAPTOR.
 • Afghaanse windhond Karakter.
 • Spiritus alcohol percentage.
 • Amazones mythologie.
 • Funda Culemborg Pinksterbloem.
 • Domino's coupon Den Haag.
 • Wimpergekko geslachtsbepaling.
 • Hondenkapsalon Mariakerke.
 • Boslodge Wije Werelt.
 • Iliopsoas versterken.
 • Laminaat leggen zonder plinten te verwijderen.
 • Nikon D5300 WIFI verbinden.
 • Huis van boomstammen te koop.
 • La Galleria Scheveningen.
 • Welke klasse in Le Mans.
 • Cao uitsluiten.
 • Wet bescherming persoonsgegevens Engels.
 • Keuken configurator online.
 • Linguale beugel ervaringen.