Home

Bijbel moderne vertaling

Nieuwe Bijbelvertaling - debijbel

Een bijbelvertaling is een Bijbel waarvan de oorspronkelijke inhoud in een andere taal is weergegeven. De vertalers hebben meestal de bronteksten (Hebreeuws, Aramees en Grieks) gebruikt voor hun vertaling. De bijbelse geschriften worden al vertaald sinds de oudheid. bijbelvertalingen in de oudheid. Een moderne Nederlander zou een gemengd gezelschap nooit serieus aanspreken met 'mannen broeders'. De NBG-vertaling 1951 heeft de vrouwennaam Junia in Romeinen 16:7 vertaald met de (niet-bestaande) mannennaam Junias en voegt toe dat het hier om mannen gaat ('mannen, onder de apostelen in aanzien') bijbel. dat is de ganse heilige schrift bevattende al de kanonieke boeken van het oude en nieuwe testament. door last van de hoog-mogende heren staten-generaal der verenigde nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze nederlandse taal getrouwelijk overgezet Veel moderne vertalingen proberen de betekenis van de oude Griekse en Hebreeuwse teksten over te zetten in begrijpelijk Nederlands. Zij overbruggen de kloof in tijd en taalgebruik door niet altijd woorden letterlijk over te zetten, maar waar iets niet direct duidelijk zal zijn voor de gemiddelde Nederlander, te zoeken naar een andere manier om dezelfde betekenis of gedachte uit te drukken Deze vertalingen, Targoemiem genaamd zijn verklarende vertalingen, die goed inzicht geven in hoe de Bijbel in de eerste eeuw werd geïnterpreteerd. De Targoemiem bevatten veel concepten die we kennen uit het Nieuwe Testament: het evangelie, het koninkrijk Gods, de Messias van het koninkrijk, het Levende Woord en de gemeente van Sion (He­breeën 12:22 en 23)

Bijbel in Gewone Taal sluit aan bij maatschappelijke ontwikkeling Veranderde leescultuur. Begin oktober komt het Nederlands Bijbelgenootschap met de Bijbel in Gewone Taal, een vertaling van de Bijbel die begrijpelijk is voor zoveel mogelijk lezers. Met zijn duidelijke teksten en overzichtelijke tekstindeling past deze Bijbel in de moderne leescultuur De Bijbel in Gewone Taal is een geheel nieuwe vertaling van de Bijbel (zonder de deuterocanonieke boeken), gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Het is een vertaling die voor iedereen gemakkelijk te begrijpen is, in 'gewone taal' zoals mensen die dagelijks gebruiken: beperkte woordenschat, korte zinnen, met verduidelijkingen indien nodig Bijbel. De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. Toch vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen. Daarom vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling online, ook tips en handvatten van de EO- en onze Jongerenredactie Beam om je daarbij op weg te helpen De vertaling doet recht aan de Bijbel als een literaire tekst, en houdt daarbij steeds voor ogen dat het boek in de eerste plaats als een geloofsboek gelezen wordt. Onderhoud . De NBV wordt intensief gelezen door grote groepen lezers

Welke Bijbelvertalingen zijn er in Nederlan

Bijbelvertaling - Gereformeerde Bijbelstichtin

 1. In 2010 verscheen de eerste bijbel in de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637, op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de uitvoering werd een stichting opgericht. HSV-bijbels zijn betrouwbaar, verstaanbaar en bevatten moderne spelling
 2. De vertaling is zo getrouw mogelijk, maar kromme of niet goed lopende zinnen (zoals je bijvoorbeeld zult zien in een Naardense Bijbel of een Statenvertaling) worden voorkomen. De Nieuwe Bijbelvertaling (2004), NBG vertaling (1951) en de Willibrord vertaling (1978) zijn voorbeelden van dynamische (begrijpelijke) vertalingen
 3. Kies een Bijbelvers of -gedeelte uit een van de ruim 1200 YouVersion vertalingen in ruim 900 talen. Mensen die je Bijeenkomst bekijken kunnen je verwijzing aantikken om deze in hun Bijbel App venster te bekijken, waar ze hem kunnen voorzien van een Bladwijzer, Markering en meer

De Nieuwewereldvertaling gebruikt Gods heilige naam, Jehovah, in de Hebreeuwse Geschriften en de christelijke Griekse Geschriften.De meeste moderne Nederlandse Bijbels doen dat niet. In plaats daarvan gebruiken ze 'Heer'. Eén reden daarvoor is volgens sommige vertalers dat Gods persoonlijke naam, aangeduid met het Tetragrammaton (JHWH), nooit in de Griekse Septuaginta-vertaling van de. Vertaling. De Nije Fryske Bibeloersetting is een vertaling van de complete Bijbel in het Fries. In de vertaling zijn de gedachten van de oorspronkelijke tekst zo duidelijk mogelijk overgebracht in het taaleigen van het moderne Fries

debijbel.n

In Nederland zijn veel verschillende bijbelvertalingen verkrijgbaar; de bekendste zijn de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), De Bijbel in Gewone Taal (BGT), De NBG Bijbel van 1951 (NBG-51), De Statenvertaling van 1637, De Herziene Statenvertaling (HSV), Het Boek, De Naardense Bijbel, de Groot Nieuws Bijbel en de Willibrord vertaling DE BIJBEL Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1975, 1995. De Willibrordvertaling is de officiële Bijbelvertaling van de Rooms-Katholieke kerk in Nederland en Vlaanderen en kent een lange en complexe ontstaansgeschiedenis. In 1961 gaf de Katholieke Bijbelstichting (KBS), direct na zijn ontstaan een vertaling van het Nieuwe Testament uit, gemaakt door het Nederlandse. Daarom zijn de modernste vertalingen niet altijd de beste voor eigen bijbelstudie, al leest een moderne vertaling vaak veel prettiger. Bij het beoordelen van vertalingen in zogenaamde 'omgangstaal' of 'hedendaags Nederlands' gaat het niet uitsluitend om de vraag of zulk taalgebruik op zichzelf geoorloofd is Het Boek is een vertaling in de moderne omgangstaal, die in 1988 verscheen als uitgave van de International Bible Society. De auteurs van Het Boek merken op dat het hier gaat om 'een eigentijdse verwoording van de Bijbel volgens het principe van de Living Bible ' van Kenneth Taylor Het Onzevader is één van de bekendste, geliefdste en meest gebruikte teksten uit de Bijbel. Het is een tekst die christenen van alle plaatsen en uit alle tijden met elkaar verbindt. Het was daarom een logisch idee om de nieuwe woorden van de Bijbel in Gewone Taal juist via het Onzevader onder de aandacht te brengen

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - Gereformeerde Bijbel Stichtin

Bijbelvertalingen - debijbel

 1. Maar let er wel op dat de vertaling nauwkeurig is. * Gebruik moderne technologie. De Bijbel is tegenwoordig niet alleen als gedrukt boek beschikbaar maar ook digitaal. Sommige Bijbels kunnen online gelezen worden of op een computer, tablet of smartphone gedownload worden
 2. Een andere moderne bijbelvertaling is de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze vertaling, of liever 'parafrase', verscheen in 2014. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) wilde met deze uitgave voorzien in een Bijbel die voor iedereen begrijpelijk is. Traditioneel taalgebruik is daarom vervangen door begrijpelijk taalgebruik
 3. Alleen al om die reden is het zinvol om de Bijbel te vertalen. Ook ten tijde van de apostelen was deze behoefte er al en we zien dan ook dat veel Oudtestamentische passages in het Nieuwe Testament geciteerd zijn van de Septuagint Iedere moderne vertaling baseert zich op de grondtekst
 4. Moderne vertalingen van de Septuaginta. Wie zonder veel kennis van het Grieks de Septuaginta wil lezen, wordt gediend door vertalingen in moderne talen. Er zijn in het Nederlands zijn alleen gedeelten van de Griekse tekst in vertaling beschikbaar. De Griekse tekst van het Oude Testament door C. Fahner en J. Poeder

Bijbel in Gewone Taal. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft sinds 2006 gewerkt aan de Bijbel in Gewone Taal, een vertaling van de Bijbel in duidelijke taal. Het doel was om een bijbel beschikbaar te stellen die voor iedereen begrijpelijk is. In 2014 is dit doel bereikt en verscheen de eerste druk Het is Gods Woord. De Bijbel moet altijd met het grootst mogelijke respect behandeld worden. De taal van de King James Version heeft een waardigheid die past bij de Bijbel als het Woord van God. Sommige moderne vertalingen zijn niet alleen minder nauwkeurig, maar hebben ook niet dezelfde eerbiedige toon. Mark Best. Naschrift en toelichting

Nieuwe Bijbelvertaling - Wikipedi

De 'moderne wetenschap' van Hobrink is niet de wetenschap die je tegenkomt in prestigieuze wetenschapsbladen, op wetenschappelijke symposia, in onderzoekslaboratoria en aan universiteiten wereldwijd. De Bijbel is niet foutloos en liep op de moderne wetenschap al helemaal niet vooruit De Bijbel in Gewone taal is een geheel nieuwe vertaling van de Bijbel (zonder de deuterocanonieke boeken), gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Het is een vertaling die voor iedereen gemakkelijk te begrijpen is, in 'gewone taal' zoals mensen die dagelijks gebruiken: met beperkte woordenschat, korte zinnen en verduidelijkingen indien nodig 657 aanbiedingen in januari - Koop en verkoop bijbel nieuwe vertaling eenvoudig op Marktplaats Lokale aanbiedingen - Ga ervoor De afwijkende lezingen van de westerse teksten zijn van weinig belang voor de moderne bijbellezer, omdat er weinig van in onze Bijbels zijn terechtgekomen. Maar de toevoegingen zijn van meer belang, omdat sommige daarvan terecht zijn gekomen in de Byzantijnse tekst, en vandaar in de Textus Receptus, en dus in de 17e eeuwse vertalingen zoals de KJV en de SV De Utrechtse Bijbel (eigenlijk: De Bijbel.Opnieuw uit den grondtekst vertaald) is een Nederlandse Bijbelvertaling uit het begin van de twintigste eeuw die tot stand kwam dankzij de samenwerking van de Utrechtse hoogleraren dr. Herman Theodorus Obbink (Oudtestamenticus) en Annéus Marinus Brouwer (Nieuwtestamenticus).Omdat beide hoogleraren werkzaam waren aan de Universiteit van Utrecht werd de.

De godsnaam is in de Leidse Vertaling consequent weergegeven met 'Jahwe' en had daarmee in een vertaling van een complete Bijbeltekst de Nederlandse primeur (zie 'Godsnaam in Bijbel' > 19de eeuw). In 1914 verscheen 'De Bijbel, naar de Leidse Vertaling'. Vanaf die uitgave is de titel Leidse Vertaling ingeburgerd De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (voorheen Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift) is een Bijbelvertaling die is vervaardigd en wordt gebruikt door Jehova's getuigen en wordt uitgegeven door hun uitgeverij, het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap.De vertaling hanteert de protestantse canon.. De eerste versie in het Engels verscheen in 1961 Een moderne vertaling doet aan die mystieke lading af. Het wordt een roman, een slechte roman. Er is ook niets mis mee dat de lezer moeite moet doen om teksten te doorgronden

Hoe de wereld begon : de mens in de oergeschiedenis van de

Statenvertaling online - bijbel en kuns

De Bijbel in De Nieuwe Bijbelvertaling: van en voor iedereen! Dit omvangrijke werk heeft de ambitie een vertaling te bieden voor verschillende lezers; velen zullen de Bijbel ter hand nemen als geloofsdocument, anderen lezen de Bijbel omdat het (wereld)literatuur is 502 aanbiedingen in december - Bekijk alles met nieuwe bijbel vertaling! Koop en Verkoop Boeken op Marktplaats. Romans, Thrillers, Studieboeken en meer kopen en verkopen tegen een aantrekkelijke prijs! Ga ervoor. Het begint op Marktplaat 2 Oktober 2014 1 Korintiërs 13 De liefde. Zonder liefde is alles zinloos. 1 Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen

Het was die van de Vlaamse Historiebijbel van 1360; een vertaling die redelijk populair was in de Nederlanden (zie het vorige artikel, De ontoegankelijke Schrift). De Keulse Bijbel. Korte tijd na de Delftse Bijbel is in het oosten van ons land de zogenaamde Keulse Bijbel verschenen. Anders dan de Delftse Bijbel was dit een complete Bijbel Korte toelichting Bijbels (met filmpje) 10 jaar HSV; We zijn op zoek naar uw input! Account. Inloggen Registreren. Shop.

Nederlandse Concordante Vertaling - moderne consequente

Driehonderd jaar lang was deze vertaling de enige Ierse vertaling van de Bijbel. Elias Hutter en zijn bijzondere Hebreeuwse Bijbels Elias Hutter, een 16de-eeuwse geleerde, gaf twee Bijbels in het Hebreeuws uit die heel bijzonder zijn. Een schat die eeuwenlang verborgen blee Vertalingen. Wat we over de Bijbel moeten weten. Als we God nog maar net hebben leren kennen, is elke vertaling goed. In elke vertaling vinden we Zijn liefdevolle boodschap aan Zijn kinderen. Maar als we willen groeien naar geestelijke volwassenheid, is het belangrijk om dieper in de Bijbel te duiken Koop deze mooie editie in klassiek wit. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is sinds het uitkomen in 2004 een van de meest gelezen vertalingen en in 2016 is de Bijbel zelfs verkozen als belangrijkste boek van Nederland. De NBV is een directe vertaling van de bijbelse bronteksten

De beste Bijbelvertaling - Peter & Vanessa Steffen

 1. De New King James Version (NKJV) is een moderne Bijbelvertaling die wordt uitgegeven door de uitgeverij Thomas Nelson, Inc. Deze Engelse vertaling van de Bijbel werd aanvankelijk uitgegeven onder de naam Revised Authorized Version, maar is vooral bekend geworden onder de titel New King James Version.. De NKJV is in drie stappen uitgegeven: New King James Bible, New Testament, 197
 2. Vertaling van bijbel in Frans. zelfst. nw. Bible. Écritures biblique. Ecriture sainte. Andere vertalingen. Suggesties. de bijbel zegt 104. in de bijbel staat 101. staat in de bijbel 58. Door de hele bijbel vertelt God, dat zonder bloedstorting er geen vergeving van zonden is
 3. Koop je kinderbijbel online in de NBG shop. Uitvoeringen voor elke leeftijd. De beroemde Kijkbijbel en Startbijbel, de nieuwste Prentenbijbel en veel meer! Voor kinderbijbels ben je in de NBG Bijbelshop aan het goede adres
 4. De Bijbel in Gewone Taal is als basiseditie inmiddels niet meer weg te denken in ons grote aanbod van bijbels en bijbelvertalingen. De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de hele Bijbel uit de bronteksten in het Hebreeuws en het Grieks. Er worden gewone woorden gebruikt, de zinnen zijn helder en niet te lang, aldus het Bijbelgenootschap
 5. Het zijn vrije vertalingen om het voor ons maar zo gemakkelijk mogelijk te maken. Volgens stichting Schreeuw om Leven komen er steeds weer nieuwe vertalingen van de Bijbel. Men zegt dat men de Bijbel meer wil laten aansluiten bij het moderne taalgebruik. In werkelijkheid raakt de Bijbel verder verwijderd van de oorspronkelijke betekenis

Je kunt online de hele Naardense Bijbel raadplegen per hoofdstuk, of doorzoeken op voor jouw belangrijke thema's en woorden Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) Staten Vertaling; Willibrord Vertaling (WV) Taal. Nederlands (2) Omslag/Materiaal. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe producten, speciale aanbiedingen en nieuws van CLC Nederland. CLC; Bijbels; Nieuwe Vertaling (NBG51) Onze categorieë Welke vertaling doet de grondtekst het meeste recht? (documentaire) Er komen steeds weer nieuwe vertalingen van de Bijbel. Men zegt dat men de Bijbel meer wil laten aansluiten bij het moderne taalgebruik. Woordenboek des Bijbels (pdf) inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling De Willibrordvertaling is de meest gangbare Katholieke Bijbel en is in 1995 volledig herzien. Het is sedert 1975 een breed gelezen katholieke Bijbel, die oorspronkelijk vooral bedoeld was voor gebruik in de erediensten van de Rooms Katholieke Kerk. De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling uit de bronteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Een duidelijke Bijbel voor iedereen

De Bijbel voor lezers van nu - Bijbel in Gewone Taa

Moderne Wetenschap in de bijbel kreeg ook negatieve aandacht; er werden citaten aangehaald die niet als zodanig werden gekenmerkt. Dit plagiaat werd in 2007 breed uitgemeten in de media. In latere drukken en ook in de Nederlandse vertaling heeft Hobrink dit rechtgezet. Deze ophef was jammer, maar doet verder niets af van de inhoud Wat begon met het vertalen van af en toe een Psalm, groeide uit tot een complete vertaling van de Bijbel. Pastoor Hans van Leeuwen werkte ruim 35 jaar lang aan deze compleet nieuwe vertaling van de heilige Schrift, het boek waar hij heel zijn leven in geloof mee werkte. Het is een unieke vertaling van een persoon. Het lezen van de Bijbel krijgt een extra dimensie, die je kunt omschrijven als. Het belangrijkste boek in ons assortiment: de Bijbel. De Bijbel is er in allerlei soorten,maten, talen en vertalingen. Wij helpen je graag om -uit meer dan 500 Bijbel- die uitgave te vinden die bij jou past! Selecteer onderstaand een categorie/vertaling

14-15 Toen zei God: 'Ik wil dat er heldere lichten aan de hemel verschijnen om de aarde te verlichten en het verschil tussen dag en nacht aan te geven. Die lichten zullen de vaste tijden regelen en de dagen en jaren aangeven.' En zo gebeurde het. 16 God maakte twee grote lichten, de zon en de maan, die de aarde moesten verlichten. Het grootste licht, de zon, beheerste de dag en het. Ook de Statenvertaling, de NBG vertaling van 1951 en talrijke andere vertalingen zijn de Septuaginta in dezen nagevolgd (J. de Waard & E.A. Nida, A Translator's Handbook on The Book of Ruth, United Bible Societies, New York, 2 nd ed., 1991, p. 10 In using the rendering Lord, TEV follows the practice of many modern versions (for example, NEB and NAB) which reflect the Jewish custom of. En uiteraard ook een standaard bijbel in diverse vertalingen, zoals de Herziene Statenvertaling, de Statenvertaling, Willibrordvertaling en Het Boek. Bekijk ons aanbod en vind de bijbel die bij jou past! shop Bijbels. Resultaat 1-12 van de 110 resultaten wordt getoond 325 aanbiedingen in december - Koop of Verkoop bijbel nieuwe vertaling op Marktplaats - Bekijk Lokale Aanbiedingen! Verkoop eenvoudig bijbel nieuwe vertaling Een moderne Bijbel in het Latijn Tekstkritiek in de twintigste eeuw maakte duidelijk dat de Vulgaat aan herziening toe was, net zoals dat voor andere vertalingen gold. Daarom benoemde de katholieke kerk in 1965 de Commissie voor de Neo-Vulgaat en gaf die de verantwoordelijkheid om de Latijnse vertaling op grond van nieuwe inzichten te herzien

Bijbelvertaling - Wikipedi

 1. Kortom, de Telos-vertaling is een betrouwbare, woord-voor-woord vertaling van de kritische tekst en schroomt niet om soms geheel eigen vertaalkeuzes te maken. Wellicht had deze vertaling aan betrouwbaarheid en bruikbaarheid gewonnen door juist op die plaatsen waar de kritische tekst afwijkend is van de textus receptus de vertaling van de tekst van de textus receptus in een voetnoten weer te geven
 2. Controleer 'vertalen' vertalingen naar het Papiaments. Kijk door voorbeelden van vertalen vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 3. In 2014 ontving koning Willem-Alexander het eerste exemplaar van de Bijbel in Gewone Taal. Voor het eerst maakte het Nederlands Bijbelgenootschap een Bijbel in de taal die we allemaal dagelijks spreken. Veel mensen gingen met deze nieuwe vertaling opnieuw de Bijbel lezen en binnenkort rolt de vijfde druk van de persen. Zo kan iedereen ervaren wat

Willibrordvertaling Hier vind je al onze bijbels in Willibrordvertaling. Dé vertaling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en Vlaanderen. De Willibrordbijbel wordt gewaardeerd als een vertaling in helder Nederlands die tegelijk trouw is aan de bronteksten van de Bijbel. De Willibrordvertaling ontleent zijn naam aan H. Willibrord (ca. 658. De Bijbel citeren. De Bijbel is een populaire bron voor vele onderzoeksrapporten, maar je citeert het boek in zowel de lopende tekst als in de bronvermelding anders dan in de meeste gevallen. Leer hier hoe je de Bijbel kunt citeren in.. Nu binnenkort de Bijbel in Gewone Taal uitkomt is er op verschillend fora de discussie uitgebroken welke vertaling de beste is. Volgens Ouweneel zijn de Groot Nieuws Bijbel, Het Boek, de Nieuwe Bijbelvertaling en nu ook de Bijbel In Gewone Taal. allemaal Bijbels die ik geen vertalingen noem, maar een parafrase. Het zijn vrije vertalingen om het voor ons maar zo gemakkelijk mogelijk te maken BibleServer bied een unieke selectie aan van moderne en bekende Bijbelvertalingen. Met meer dan 45 internationale vertalingen vindt u de Bijbel precies voor u! Slim zoeken De vele zoekmogelijkheden maken het makkelijk de Bijbelpassages waarnaar u zoekt ook te vinden. Bijvoorbeeld, u.

Bijbel Online - EO.nl/Bijbel

 1. De Here is mijn herder Een psalm van David.De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel.Hij lei
 2. Koop hier de NBV huisbijbel luxe. Deze bijbel heeft een groter lettertype en is daarom zeer geschikt om thuis te gebruiken, aan tafel, tijdens bijbelstudie, of tijdens je stille tijd. De luxere uitstraling van de Bijbel en het mooie leerachtige omslag maken dit een unieke uitgave. Bestel nu met gratis verzending
 3. Wij hebben deze twee vertalingen gebruikt omdat zij het meest gebruikt worden door Bijbel gelovigen. Er zijn veel verschillen tussen die twee vertalingen. In moderne vertalingen staan veel verzen tussen haakjes, met de opmerking werd later toegevoegd, een misleidende opmerking die het Woord van God vervalste
 4. Online Bijbel DeLuxe 2000. Cd-rom. Dordrecht: Importantia, 1999. ***** Deze cd-rom bevat een groot aantal bijbels en naslagwerken betreffende de bijbel. In het Nederlands is er de Statenvertaling, de NBG-vertaling 1951, de Leidse en Lutherse vertaling, Rhiem Bijbels Woordenboek, Calvijns Institutie, commentaren, concordanties etc
 5. De Teloz bijbel app is gratis, snel en offline, gewoon de beste leeservaring voor jouw favoriete bijbelvertalingen zoals: - Herziene Statenvertaling (HSV) - BasisBijbel (BB) - Statenvertalling Jongbloed Editie (SV) - Het Boek (HTB) - Willibrordvertaling (WV) - King James Version (KJV) Gratis Teloz is volledig gratis en je hoeft ook niet in te loggen
 6. vertalen translation in Dutch-Papiamento dictionary. pap Orígenes a skirbi e Héxapla den seis columna paralelo cu a contené: (1) e texto hebreo i arameo, (2) un transliteracion griego dje texto ei, (3) e version griego di Akila, (4) e version griego di Símaco, (5) e Septuaginta na griego, cu Orígenes a revisá pa corespondé mas exactamente cu e texto hebreo, i (6) e version griego di.

bijbel.opurk.nl. Op de pagina bijbel.opurk.nl kun je drie oude Nederlandse bijbelvertalingen doorzoeken en vergelijken: de Statenvertaling, de Lutherse vertaling en de Leidsche vertaling. Biblija.net. Een verzameling van diverse bijbelvertalingen in andere talen dan het Nederlands is digitaal beschikbaar op www.biblija.net Volgens de Bijbel zelf kreeg Mozes de Tien Geboden van God, op twee stenen tafelen (platen), nadat hij in opdracht van God de berg Horeb (specifiek de Sinaï) was opgeklommen. Dit gebeurde in de derde maand na de terugkeer van het joodse volk uit de ballingschap in Egypte. Hierover valt in Exodus hoofdstuk 24 vers 12 (vertaling NBV) dit te lezen

NBV.nl - Nederlands Bijbelgenootscha

3 feb. 2021 - Het kerstverhaal (uit de bijbel). Het verhaal over de geboorte van Jezus (Lucas 1:26-38 en 2:1-21). In de bijbel van de christenen wordt het verhaal rond de geboorte van Jezus beschreven in het Nieuwe Testament en wel in het evangelie volgens Lucas. 0. Een bijbelverhaal en kerstverhaal voor kinderen vanaf 8 jaar. Lees het verhaal: Het kerstverhaal (uit de bijbel) De vertaling stamt uit 1978 en is geupdate in 1984 en 2011. Naast de King James is de New International Version de meest gelezen Engelse bijbelvertaling. In taalgebruik is de vertaling modern, in theologische uitgangspunten conservatief protestants. bron: Wikipedia-> Koop hier jouw Engelse Bijbel in de NIV-vertaling Deze vertaling van de Bijbel en in het bijzonder van het Nieuwe Testament kan een bijdrage leveren om voor eens en voor altijd af te Kerk. Voor de uitvoering werd een stichting opgericht. HSV-bijbels zijn betrouwbaar, verstaanbaar en bevatten moderne spelling. Lees online de Bijbel - Nederlands Bijbelgenootschap www.bijbelgenootschap.nl

Oude Testament - Statenvertaling on lin

Bestel nu online bij Stumpel.nl. Geen verzendkosten en snelle bezorging! Mechelse Bijbel, ISBN 9789065395054, € 29.08. Wat begon met het vertalen van af en toe een Psalm, groeide uit tot een complete vertaling van de Bijbel. Pastoor Hans va Mechelse Bijbel | ISBN 9789065395054 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken

Boek der boeken en groot meesterwerk | Broeders in ChristusBijbelsDigitaalBoekhandel KirchnerKerkrentmeesters - Protestantse Gemeente EnkhuizenNieuwe bijbelvertaling beschikbaar met emoji’s - EO VisieInstitutie van Calvijn vertaald door Gerrit Veldman
 • Vliegen met SAS.
 • Studio licht set.
 • Gentleman meaning.
 • Prinsenmeer eigenaar.
 • Wat moet je tegen een man zeggen.
 • Glazen salontafels met messing.
 • AutoCAD kopieren naar andere tekening.
 • Uitschot van de maatschappij.
 • Taugé wortel verwijderen.
 • Marcel Theroux.
 • Kleur veranderende nagellak.
 • Stadsbestuur Brugge.
 • Xenos krukje.
 • Cavia verslikt zich.
 • Acne littekens behandelen.
 • Gelhaard potjes Action.
 • Avatar The Last Airbender Season 3 Episode 20 dailymotion.
 • Midzomernacht Noorwegen.
 • IXXI Van Gogh Pixel.
 • Camping Weddermeer.
 • YOGA POSES 2 personen.
 • Haar knippen man met schaar.
 • Averechts breien.
 • Dt oefeningen tegenwoordige tijd.
 • Bergkerk Deventer openingstijden.
 • Bruisballen maken.
 • Restaurant Holtweijde Lattrop.
 • Vermoeide vlinder helpen.
 • Solidfloor parket.
 • Fotosynthese temperatuur.
 • Joolz kinderwagen 3 in 1.
 • IKEA MAXIMERA glas.
 • Barnum Museum.
 • Pijnlijke eeltplek onder voet.
 • Sacha de Boer lengte.
 • Recreatiepark Rotterdam.
 • Holleboom Overberg.
 • Grey's Anatomy personages.
 • Knauf Stuc primer Bouwmaat.
 • Additieven voorbeelden.
 • De Tamboerpassage Hoogeveen.